Home » Conversations » English to Telugu Conversation

English to Telugu Conversation

English to Telugu conversation on different topics

conversation in English and telugu
English to Telugu conversation

 

1. English to Telugu-Conversation on Morning Picnic

 

Ramesh: Dad, can we have a picnic tomorrow morning?

రమేష్: నాన్నగారు రేపు మనము పిక్నిక్ కి పోదామా?

 

Dad: Sure Ramesh, which place would you like to visit?

నాన్న: అలానే రమేష్, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లడానికి ఇష్టపడుతున్నావు?

 

Ramesh: How about the Zoological park.

రమేష్: జూలాజికల్ పార్క్ గురించి మీరేమంటారు

 

Dad: That is a good place to have a picnic.

నాన్న: సరే, అది చాలా మంచి ప్లేస్ పిక్నిక్ కి పోవడానికి.

 

Ramesh: How can we reach the zoo and at what time should we start?

రమేష్: మనం జూపార్క్ కి ఎలా పోవాలి మరియు ఎప్పుడు మనము బయలుదేరాలి.

 

Dad: We can reach there by cab and we will start at 10 AM.

నాన్న: మనం పార్క్ కి క్యాబ్ తీసుకుని వెళదాం, ఉదయం పది గంటలకి బయలుదేరుదాం.

 

Ramesh: How about lunch and what should we pack for that.

రమేష్: మరి మధ్యాహ్న భోజనం కోసం ఏం తీసుకెళ్దాం.

 

Dad: I will tell your mom to make gee roti and paneer butter masala.

నాన్న: నేను మీ అమ్మకు నెయ్యితో రోటీ అందులోకి పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేయమని చెప్తాను.

 

Ramesh: Wow, I like gee roti and paneer butter masala combination.

రమేష్: వావ్, నాకు ఆ రెండు కలిపి తినడం అంటే చాలా ఇష్టం.

 

Dad: Inform your brother about the picnic.

నాన్న: మనం పిక్నిక్ కి పోతున్నట్టు మీ బ్రదర్ కి కూడా తెలియజేయి.

 

Ramesh: Sure, I think it is better to carry our professional camera to take photos of animals.

రమేష్: అలాగే నాన్న గారు, నాకు తెలిసి మనం మన ప్రొఫెషనల్ కెమెరాని తీసుకెళ్లడం మంచిది అనుకుంటా ఫొటోలు తీసుకోవచ్చు.

 

Dad: Yes, we can capture a lot of photos in the zoo.

నాన్న: అవును మనం జూ లో చాలా ఫొటోలు తీసుకోవచ్చు.

 

Ramesh: Then I will tell Ramu to charge our professional camera tonight.

రమేష్: అయితే, నేను మన కెమెరా కి ఛార్జింగ్ పెట్టమని రాము తో చెప్తాను.

 

Dad: Okay, will anybody be joining us?

నాన్న: సరే, ఇంకెవరైనా మనతో రేపు వస్తున్నారా?

 

Ramesh: Hmm, I will ask my best friend Giri if he comes to the zoo.

రమేష్: హమ్.. నేను నా మిత్రుడ్ని అడుగుతాను మనతో జూ కి రాగలడు ఏమో.

 

Dad: Good, ask him to join us as early as possible.

నాన్న: మంచిది, అతనిని రేపు ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా మనల్ని కలవమను.

 

Ramesh: Okay dad,  i am getting sleep, good night.

రమేష్: సరే నాన్న గారు, నాకు నిద్ర వస్తుంది, గుడ్ నైట్.

 

Dad: Okay dear, go to sleep, good night.

నాన్న: సరే కన్నా.. వెళ్లి పడుకో, గుడ్ నైట్.

 

 

2. English to Telugu-conversation Between two friends:

 

Megana: Hi Sneha, this is Megana, are you going to the office today?

మేఘన: హాయ్ స్నేహ ఈరోజు నువ్వు ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నావా?

 

Sneha: No Megana, my daughter Sahi is not feeling well, she could not go to school.

స్నేహ: లేదు మేగాన, నా కుమార్తె సాహికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు, ఆమె స్కూల్ కి వెళ్ళలేకుంది.

 

Megana: That is horrible, is it a fever or something else?

మేఘన: అది బాధాకరమే, ఇంతకీ ఇది జ్వరమా లేక మరేదైనా నా?

 

Sneha: She is suffering from fever and she has a cold and cough too.

స్నేహ: ఆమె జ్వరంతో బాధపడుతోంది, దానితో పాటు ఆమెకు జలుబు మరియు దగ్గు కూడా ఉన్నాయి.

 

Megana: There is a virus spreading around. We need to take precautions and stay healthy.

మేఘన: మన చుట్టూ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతోంది. మనం జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలి.

 

Sneha: Yes, we should, we have been conscious about the effect of the virus and we are taking immunity-boosting food items.

స్నేహ:  అవును, మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మేము వైరస్ ప్రభావం గురించి తెలుసుకుని ఉన్నాము మరియు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహార పదార్థాలను తీసుకుంటున్నాము.

 

Megana: Good, I am feeding my daughter with non-veg items so that her immunity gets enhanced.

మేఘన: మంచిది, నేను నా కుమార్తెకు నాన్-వెజ్ ఐటమ్స్ తో ఆహారం ఇస్తున్నాను, తద్వారా ఆమె రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

 

Sneha: Actually, I could bring her some energy items but I did not want to leave Sahi alone.

స్నేహ: అసలు, నేను నా కుమార్తెకు కొన్ని శక్తినిచ్చు ఆహరం తీసుకురావాలి, కానీ సాహిని ఒంటరిగా వదిలేయడానికి నేను ఇష్టపడలేదు.

 

Megana: I understand your situation, what do you need now?

మేఘన: నేను మీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్నాను, మీకు ఇప్పుడు ఏమి కావాలి?

 

Sneha: Could you please bring me a loaf of bread and mutton? I want to make Sahi mutton soup.

స్నేహ: మీరు నాకు రొట్టె మరియు మటన్ తీసుకురాగలరా? నేను సాహి కోసం మటన్ సూప్ చేయాలనుకుంటున్నాను.

 

Megana: That is a good idea, I will bring them off while returning home.

మేఘన: అది మంచి ఆలోచన, ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నేను వాటిని తెస్తాను.

 

Sneha: Thank you Megana! I will pay you back when you come to my home.

స్నేహ: ధన్యవాదాలు మేగాన! మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను మీకు డబ్బు చెల్లిస్తాను.

 

Megana: That’s ok, I will reach the market after lunch and I will be at your home around 3 PM. Is it ok?

మేఘన: అది సరే, నేను భోజనం తర్వాత మార్కెట్‌కు వెళ్లి మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మీ ఇంటి వద్ద ఉంటాను. అది ఓకే నా?

 

Sneha: Ok, See you then, take care of your daughter too.

స్నేహ: సరే, అప్పుడు కలుద్దాం, మీ కుమార్తెను కూడా జాగ్రతగా చూసుకోండి.

 

Megana: Ok, thank you dear. Bye.

మేఘన: సరే, ధన్యవాదాలు, ఉంటాను.

 

3. English to Telugu- Conversation between strangers, click here and read it

4. English to Telugu-Conversation 

5. English to Telugu-Conversation 

6. English to Telugu-Conversation

 

Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting my blog. My name is Supraja, a self-motivated person. I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

Leave a Comment