Home » English To Telugu Dictionary » Concern meaning in Telugu (తెలుగులో): Sentences, Synonyms, Examples

Concern meaning in Telugu (తెలుగులో): Sentences, Synonyms, Examples

Concern అంటే తెలుగు లో ఆందోళన, చొరవ, ప్రమేయం, ఒకరిపై లేదా ఒక విషయంపై ఆలోచన అని అర్థం.
1. ఒకరి విషయం లో తలదూర్చి వారి యొక్క బాగోగులను తెలుసుకోవడం.
2. ఒకరు చేసే పనిలో నేను చేస్తానూ అని చొరవ చూపడం.
3. ఒకరు బాధ పడుతున్నప్పుడు వారి బాధను తలుచుకొని ఆందోళన చెందడం.
4. మీ మిత్రులకు మీరు దూరంగా ఉన్నప్పుడు, మీ మిత్రుడు గురించి పదే పదే ఆలోచించడం.

Concern meaning in Telugu

Concern అంటే తెలుగు లో ఆందోళన, చొరవ, ప్రమేయం, ఒకరిపై లేదా ఒక విషయంపై ఆలోచన అని అర్థం.
1. ఒకరి విషయం లో తలదూర్చి వారి యొక్క బాగోగులను తెలుసుకోవడం.
2. ఒకరు చేసే పనిలో నేను చేస్తానూ అని చొరవ చూపడం.
3. ఒకరు బాధ పడుతున్నప్పుడు వారి బాధను తలుచుకొని ఆందోళన చెందడం.
4. మీ మిత్రులకు మీరు దూరంగా ఉన్నప్పుడు, మీ మిత్రుడు గురించి పదే పదే ఆలోచించడం.

Concern meaning in Telugu

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

Concern synonyms 

1. worry
2. bother
3. treat
4. trouble
5. distress
6. charge
7. task

Concern యొక్క పర్యాయపదాలను (synonyms) ఇతరులు మన పట్ల లేదా మనం చేసే పని పట్ల చూపే చొరవ లేదా ఆలోచించే స్థితిని బట్టి ఉపయోగించాలి.

Examples:

1. Thank you for worrying about me.

2. Thank you for worrying about my situation.

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

Concern meaning in Telugu examples

1. మనము ఏదైనా విపత్తులో ఉన్నప్పుడు మన గురించి ఆలోచించి, ఎవరైనా మనకు ఫోన్ లేదా మెసేజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇంగ్లీషులో Thanks for your concern or Thank you for your concern  అని చెప్పవచ్చు.

Concern person meaning in Telugu

Concern person (సంబంధిత వ్యక్తి): The person who is involved in the matter you are talking about.

(మీరు మాట్లాడే విషయంలోనో లేదా పనిలోనో ఎవరైతే ప్రమేయం చూపించి ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తిని concern person అంటారు).

Concern in a Sentence

Concern in a Sentence
Concern in a Sentence
 1. My boss felt some concern about my salary hike. (నా జీతం పెంపు గురించి మా బాస్ కొంత ఆందోళన చెందారు.)
 2. My only concern is the distribution of projects.(నా ఆందోళన అంతా ప్రాజెక్టుల పంపిణీపైనే.)
 3. Please don’t get involved in this matter because it does not concern you. (దయచేసి ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోకండి ఎందుకంటే ఇది మీకు సంబంధించినది కాదు.)
 4. My boss was concerned about my pay increase. (నా బాస్ నా జీతం పెరుగుదల గురించి ఆందోళన చెందాడు.)
 5. The teacher’s only concern is assignment distribution. (ఉపాధ్యాయుల ఏకైక ఆందోళన అసైన్‌మెంట్ పంపిణీ.)
 6. Please don’t think about my situation because it is not your concern. (దయచేసి నా పరిస్థితి గురించి ఆలోచించవద్దు ఎందుకంటే ఇది మీ ఆందోళన కాదు.)
 7. My wife felt some concern about my health. (నా ఆరోగ్యం గురించి నా భార్య కొంత ఆందోళన చెందింది.)
 8. My father’s only concern is the arrangement of funds for my education. (నా చదువుకు అవసరమైన నిధుల ఏర్పాటుపైనే మా నాన్నగారి ఆందోళన అంతా.)
 9. Do it fast and submit the report on time because it is the main thing you should be concerned about. (దీన్ని వేగంగా చేయండి మరియు సమయానికి నివేదికను సమర్పించండి ఎందుకంటే ఇది మీరు ఆందోళన చెందవలసిన ప్రధాన విషయం.)
 10. There is concern that politicians are being accused of using the law to seize assets from people who have committed minor infractions. (రాజకీయ నాయకులు చిన్న చిన్న అక్రమాలకు పాల్పడిన వ్యక్తుల నుంచి ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకునేందుకు చట్టాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.)
 11. Our country’s GDP is steadily declining in comparison to that of other countries, which is causing concern. (ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే మన దేశ జీడీపీ క్రమంగా క్షీణించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.)
 12. My concern for my students was misinterpreted as me interfering with their daily activities. (నా విద్యార్థుల పట్ల నాకున్న ఆందోళన వారి దైనందిన కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నందున తప్పుగా అన్వయించబడింది.)
 13. I have deep concerns about my online business. (నా ఆన్‌లైన్ వ్యాపారం గురించి నాకు తీవ్ర ఆందోళనలు ఉన్నాయి.)
 14. The main concern for animal welfare is that most animals will go extinct in the near future. (జంతు సంక్షేమానికి సంబంధించిన ప్రధాన ఆందోళన ఏమిటంటే, సమీప భవిష్యత్తులో చాలా జంతువులు అంతరించిపోతాయి అని.)
 15. To whom it may concern, I am writing this recommendation letter on behalf of my student. (ఇది ఎవరికి సంబంధిస్తుందో వారికి, నేను నా విద్యార్థి తరపున ఈ సిఫార్సు లేఖ వ్రాస్తున్నాను.)
 16. Attempts to raise public awareness about impending disasters have sparked widespread concern. (రాబోయే విపత్తుల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు విస్తృత ఆందోళనకు దారితీశాయి.)
 17. My father’s prime concern is to secure our assets. (మా ఆస్తులు కాపాడుకోవడమే నాన్నగారి ప్రధాన లక్ష్యం.)
 18. Thank you, Dr. Rajith, for your concern regarding my project proposal. (నా ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనకు సంబంధించి మీ ఆందోళనకు, ధన్యవాదాలు, డా. రజిత్)
 19. The time of the son’s examinations caused ripples of concern among the parents. (కుమారుడికి పరీక్షల సమయం రావడంతో తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.)
 20. Creating a world-famous album is the main concern of RRR’s movie director. (ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆల్బమ్‌ను రూపొందించడం అనేది RRR చిత్ర దర్శకుడి ప్రధాన ఆలోచన.)
Obligation Meaning in TeluguPossessive meaning in Telugu
Crush meaning in TeluguSiblings meaning in Telugu
Sulking meaning in TeluguNegative attitude meaning in Telugu
Attitude meaning in TeluguExecutant Meaning in Telugu
Desilting Meaning in TeluguAndrologist meaning in Telugu
Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

1 thought on “Concern meaning in Telugu (తెలుగులో): Sentences, Synonyms, Examples”

Comments are closed.